Centre for the Study of Hispanic Exile

Event 1390

Date:
1940–1965
People:
Aveli Artis-Gener
Locations:
Mexico D. F.

Description

Writres for many journals: La Nostra Revista, La Nova Revista, Quaderns de l'exili, Revista del Refugiats d'America, Lletres, Pont Blau and Full Catalá.