Centre for the Study of Hispanic Exile

Eduardo Blanco-Amor, "Morte do mi padre" : bases para o estudio e recuperación dun manuscrito inédito

Author: Laíño Lorenzo, Carlos
Publisher: Espiral Maior
Place: A Coruña
Publication Date: 1997