Centre for the Study of Hispanic Exile

Circuncisión del sueño

Author: Prados, Emilio
Zambrano, María
Publisher: Pre-textos
Place: Valencia
Publication Date: 1981
Other Publication Details: Emilio Prados ; prólogo de María Zambrano 20 cm Pre-textos Poesía 35