Centre for the Study of Hispanic Exile

Ispanskie krestyiane: (ékstremadura)

Author: Alberti, Rafael
Publisher: Gosudarsgvennoe Izdatelystvo
Place: Stenanova
Publication Date: 1934
Other Publication Details: Rafaely Alyberti Texto en cirílico